คณะกายภาพบำบัด ร่วมจัดกิจกรรม นำเสนอการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

คณะกายภาพบำบัด ร่วมจัดกิจกรรม นำเสนอการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

08 พ.ค. 2562 ภาพกิจกรรม Admin