ท่าการออกกำลังกายแบบ ผ้าขาวม้ามันตรา

กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2562 การนำเสนอท่าการออกกำลังกายแบบ "ผ้าขาวม้ามันตรา" จากวิทยากร ดร.ธนา กิติศรีวรพันธุ์ ที่ให้เกียรติมาสาธิตท่าออกกำลังกายให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสโมสรผู้สูงอายุโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

09 พ.ค. 2562 ภาพกิจกรรม Admin