การนำเสนอการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์

การนำเสนอการออกกำลังกาย ของนักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์ รายวิชา สุขภาพกับการออกกำลังกาย ในเพลงมาร์ช วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ก่อนเริ่มพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

09 พ.ค. 2562 ภาพกิจกรรม Admin