กำหนดการ โครงการศึกษาและสืบสานวิถีไทยกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมเอเซียน ครั้งที่ 6

กำหนดการ โครงการศึกษาและสืบสานวิถีไทยกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมเอเซียน ครั้งที่ 6 "ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน" ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย 2562 ณ หอประชุมฟรังซิส อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์