สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดบริการวิชาการ การออกกำลังกาย แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดบริการวิชาการ การออกกำลังกาย แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น. ณ โรงยิมวิทยาลัยฯ