General Skills ขยับ + รู้ทัน Disrupt = ขับเคลื่อนโลก

เอกสาร PPT KM GE 30 มิย. 66

            ปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาฯ มีการจัดการความรู้ในหัวข้อ “General Skills ขยับ + รู้ทัน Disrupt = ขับเคลื่อนโลก” โดยเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในการประชุมคณาจารย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. เพื่อนำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Digital Literacy มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือมากขึ้น เช่น Animation, Metaverse, Mind map, Application, Website เป็นต้น